Økonomisk krise i Blink

av TF

Bladet.no melder onsdag at det er krise i Obosklubben Stjørdals Blink og at det ventes store kutt for å berge økonomien i klubben. En av tiltakene til klubben er dialog med spillerne om kutt av lønn og klubben økonomiske situasjon er kommunisert både til kommunen, men også inn til NFF.

Spillerne i klubben anbefales derfor å sette ned et forhandlingsutvalg som representerer spillerne, for at de selv skal komme tilbake med konkrete forslag og løsninger som vil bidra til å ta ned kostnadene.

– Det er sterkt beklagelig for de som berøres av nedskjæringer selvsagt, men styret vil gå i et samarbeid med de berørte lønnsmottakere i klubben, med en holdning om at vi alle er lagspillere i Stjørdals-Blink fotball. Vi har et tydelig mål om at klubben skal gå ut av år 2022 med et økonomisk overskudd, sier Erling Johansen, styreleder i Stjørdals-Blink fotball, i pressemeldinga som gjengis i bladet.no

Økonomisk status og styrets framdriftsplan med planlagte tiltak er meddelt Stjørdal kommune, og tilsvarende informasjon om situasjonen er også informert om til Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball, klubbens kontrollkomite, sportslige ledelse og berørte medarbeidere og spillere, og øvrige interessenter både internt og eksternt.

– Det eksisterer en forhåpning om at den økonomiske krisen og de planlagte tiltakene fører til en positiv kraftsamling rundt klubbens verdier, sportslige utvikling og motivasjon for kommende prestasjoner, sier Erling Johansen.

En ny verdiplattform med beskrivelse av klubbens ambisjon og posisjon i en strategiplan for 2023-2028, vil legges fram før sommeren. Her kommer også en mer strukturert organisasjonsplan, hvor roller og tydelig ansvar beskrives, og hvor fastlagte evalueringer og rapporteringer inngår i det nye planverket.