TF Fantasy 2021

av TF

Vi kommer selvfølgelig med vår egen lille fantasyliga for eliteserien også i år, og det er gratis å delta for våre medlemmer. Dette kommer i løpet av April og i god tid før seriestart i mai.

Kommer breddefotballen i gang så har vi også mål om å ha en egen breddefantasy, følg med!